Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Asak skole
Branderudveien 91
2015 LEIRSUND
Org.nr 973608894
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,8 20,2 21,5 20,6 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,5 13,0 12,1 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 483,3 691,2 143,7 118,2 92,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,3 1,7 7,8 9,1 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 15,0 15,0 16,2 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 12,5 13,8 10,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 16,0 16,8 17,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 95,0 100,0 96,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 210 13 237 13 014 12 814 12 148
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 54 58 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no