Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Arstad skole
Gubberudvegen 30
2312 OTTESTAD
Org.nr 975272958
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,0 24,3 20,9 23,3 22,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,0 14,9 13,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,1 114,2 125,3 90,1 81,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 9,8 10,4 13,0 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,9 15,0 13,0 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 14,7 16,6 15,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 129 15 610 13 490 15 538 14 478
Undervisningstimer totalt per elev 53 57 50 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no