Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aronsløkka skole
Roligheten 3
3029 DRAMMEN
Org.nr 975292738
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 20,6 24,9 28,9 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 19,1 21,0 18,5 15,3 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,8 65,3 78,9 81,3 79,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 28,5 21,3 17,2 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,1 21,0 18,6 15,3 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 23,9 20,4 17,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,8 93,4 89,8 83,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 105 13 548 16 721 19 542 20 685
Undervisningstimer totalt per elev 39 35 40 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no