Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aronsløkka skole
Roligheten 3
3029 DRAMMEN
Org.nr 975292738
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,8 22,6 20,6 24,9 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 19,1 21,0 18,5 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,7 93,8 65,3 78,9 81,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 18,4 28,5 21,3 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 19,1 21,0 18,6 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 21,3 23,9 20,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 100,0 93,8 93,4 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 955 15 105 13 548 16 721 19 542
Undervisningstimer totalt per elev 43 39 35 40 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no