Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aronnes skole
Blåbærveien 2
9514 ALTA
Org.nr 975299198
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,7 11,8 12,8 11,4 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,3 7,7 7,8 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 245,0 78,8 90,8 162,0 133,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,4 9,5 7,6 4,4 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 8,1 7,5 7,5 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 11,0 9,2 9,4 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 91,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 403 7 923 8 595 7 677 6 802
Undervisningstimer totalt per elev 86 89 97 95 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no