Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Arnestad skole
Håkavikveien 49
1390 VOLLEN
Org.nr 973601997
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,7 33,1 40,6 41,3 38,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 17,3 13,5 13,6 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 5 8 11 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,2 100,0 68,2 48,3 31,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,0 15,2 18,5 26,8 41,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 18,1 14,2 14,2 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 1,0 0,7 1,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 32,6 18,4 17,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,6 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 82,6 99,6 97,1 91,5
Lærertimer som gis til undervisning 24 691 21 574 28 005 28 964 27 441
Undervisningstimer totalt per elev 48 43 55 54 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no