Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Arnestad skole
Håkavikveien 49
1390 VOLLEN
Org.nr 973601997
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,4 38,7 33,1 40,6 41,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 15,5 17,3 13,5 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 12 5 8 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,9 43,2 100,0 68,2 48,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,1 31,0 15,2 18,5 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 15,4 18,1 14,2 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 1,0 0,7 1,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 20,7 32,6 18,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 94,0 82,6 99,6 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 28 188 24 691 21 574 28 005 28 964
Undervisningstimer totalt per elev 55 48 43 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no