Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 4203
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 468,1 486,5 492,6 501,4 510,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,7 12,4 12,4 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 106 117 117 100 103
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,1 47,2 46,7 55,7 54,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6 24,1 23,8 19,9 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 14,1 13,6 14,2 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,0 14,1 14,0 13,2 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 17,3 16,4 16,5 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 96,4 97,3 96,0 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 294 284 310 274 314 210 317 493 325 255
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 57 57 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no