Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 0906
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 472,8 468,1 486,5 492,6 501,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,0 12,7 12,4 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 98 106 117 117 100
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,4 51,1 47,2 46,7 55,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,7 22,6 24,1 23,8 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 14,7 14,1 13,6 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 14,0 14,1 14,0 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,5 17,3 16,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2 97,2 96,4 97,3 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 294 925 294 284 310 274 314 210 317 493
Undervisningstimer totalt per elev 54 54 56 57 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no