Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Arendal International School (ais) (privat)
Julius Smiths Vei 40
4817 HIS
Org.nr 990334021
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Arendal International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 16,8 17,9 19,4 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,5 12,0 10,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 6 3 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,4 31,8 69,3 128,8 104,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 35,3 15,3 7,5 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 14,5 15,6 13,9 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 13,3 13,1 13,8 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 18,0 18,4 19,0 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,3 87,3 92,4 88,6 90,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 919 11 631 11 279 11 906 12 783
Undervisningstimer totalt per elev 62 62 59 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no