Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Arendal International School (ais) (privat)
Julius Smiths Vei 40
4817 HIS
Org.nr 990334021
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Arendal International School (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 16,6 16,8 17,9 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 10,8 11,5 12,0 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 6 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,6 53,4 31,8 69,3 128,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 19,7 35,3 15,3 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,3 14,5 15,6 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,0 13,5 13,3 13,1 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 16,7 18,0 18,4 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,1 83,3 87,3 92,4 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 698 10 919 11 631 11 279 11 906
Undervisningstimer totalt per elev 60 62 62 59 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no