Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Apeltun skole
Apeltunvegen 94
5238 RÅDAL
Org.nr 986171096
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,3 24,8 24,3 22,6 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 16,4 16,7 16,1 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 179,6 141,1 129,5 129,6 115,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 10,6 11,3 11,1 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 16,3 16,8 16,3 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,8 21,9 23,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 265 16 756 15 820 14 901 15 947
Undervisningstimer totalt per elev 47 45 44 46 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no