Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Apeltun skole
Apeltunvegen 94
5238 RÅDAL
Org.nr 986171096
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,8 24,3 22,6 24,0 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 16,7 16,1 14,6 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 141,1 129,5 129,6 115,8 126,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 11,3 11,1 11,3 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,8 16,3 14,8 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 21,9 23,3 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 756 15 820 14 901 15 947 16 345
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 46 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no