Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Apalløkka skole
Tjernveien 12
0957 OSLO
Org.nr 982254701
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,1 32,3 31,1 35,3 36,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 13,6 13,2 13,2 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,5 162,1 372,4 308,7 138,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 7,4 3,2 3,6 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,0 18,7 18,0 18,0 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,8 23,7 22,5 21,7 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 95,1 94,0 93,7 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 067 18 744 18 144 19 352 20 699
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 50 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no