Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Apalløkka skole
Tjernveien 12
0957 OSLO
Org.nr 982254701
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,9 31,1 32,3 31,1 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 14,3 13,6 13,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,0 158,5 162,1 372,4 308,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 8,0 7,4 3,2 3,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 22,0 19,0 18,7 18,0 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,9 23,8 23,7 22,5 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 96,4 95,1 94,0 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 520 18 067 18 744 18 144 19 352
Undervisningstimer totalt per elev 40 46 48 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no