Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Anna Krefting skole
Grorudenga 1-11
1350 LOMMEDALEN
Org.nr 974552175
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 23,6 23,4 34,0 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 14,8 13,2 16,2 16,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2 2 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,0 130,5 137,8 99,6 139,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 10,1 8,6 14,4 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 15,0 13,4 16,4 16,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 17,1 15,3 17,6 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1 87,8 87,9 83,6 83,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 934 15 573 15 555 22 369 21 945
Undervisningstimer totalt per elev 54 50 56 46 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no