Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ankenes skole
Åsveien 47-51
8520 ANKENES
Org.nr 974043068
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,5 37,1 37,3 42,5 48,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,7 13,8 12,6 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,7 128,2 111,7 150,2 77,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 8,9 11,0 7,6 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 15,0 15,3 14,3 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 13,2 16,1 13,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 17,5 21,9 17,4 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7 12,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 720 23 426 23 364 27 043 30 374
Undervisningstimer totalt per elev 59 55 51 56 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no