Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ankenes skole
Åsveien 47-51
8520 ANKENES
Org.nr 974043068
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Narvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,1 38,5 37,1 37,3 42,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,9 12,7 13,8 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,9 104,7 128,2 111,7 150,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 10,0 8,9 11,0 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 14,8 15,0 15,3 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 11,7 13,2 16,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,5 17,5 21,9 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 22 800 23 720 23 426 23 364 27 043
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 55 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no