Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Angvik skule
Angvikvegen 53
6636 ANGVIK
Org.nr 974015242
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjemnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,9 5,3 6,1 6,1 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 11,3 9,7 8,1 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,2 165,7 46,7 48,0 35,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 6,6 19,7 16,0 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 11,3 9,8 8,6 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 12,0 10,5 9,4 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 73,5 78,2 79,4 86,1 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 189 3 790 4 275 4 302 4 446
Undervisningstimer totalt per elev 81 65 76 92 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no