Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Andøy kommune
Kommunenr 1871
Alle grunnskoler med adresse i Andøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 67,7 70,6 72,7 67,1 65,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,0 7,3 7,7 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 16 17 17 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,4 32,9 29,0 28,7 34,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,0 22,6 23,4 24,7 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 10,4 8,5 8,9 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,4 7,9 9,0 8,8 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 16,1 12,0 12,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,1 83,7 68,7 72,9 81,8
Lærertimer som gis til undervisning 46 162 46 322 47 689 43 896 44 046
Undervisningstimer totalt per elev 86 88 97 92 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no