Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Andøy kommune
Kommunenr 1871
Alle grunnskoler med adresse i Andøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 74,3 67,7 70,6 72,7 67,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,2 8,0 7,3 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 16 16 17 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,2 34,4 32,9 29,0 28,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 23,0 22,6 23,4 24,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,3 10,4 8,5 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 9,4 7,9 9,0 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7 11,7 16,1 12,0 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,5 83,1 83,7 68,7 72,9
Lærertimer som gis til undervisning 47 960 46 162 46 322 47 689 43 896
Undervisningstimer totalt per elev 84 86 88 97 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no