Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Andenes skole
Haugnesveien 13
8480 ANDENES
Org.nr 985921695
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Andøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,2 36,4 40,6 42,9 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,0 8,4 7,3 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 10 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,3 31,3 31,5 25,8 25,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,6 28,0 24,7 25,8 29,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,9 11,6 8,2 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 10,4 7,9 9,0 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 13,5 23,1 11,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9 92,4 91,4 63,4 72,2
Lærertimer som gis til undervisning 25 251 25 016 26 312 27 795 23 415
Undervisningstimer totalt per elev 76 78 83 97 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no