Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Andebu ungdomsskole
Andebu Sentrum 8
3158 ANDEBU
Org.nr 974606984
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 23,2 22,3 20,9 19,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,9 12,8 14,0 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 191,7 120,8 132,2 119,3 105,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 7,4 7,9 9,4 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 14,5 17,1 18,7 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 16,4 20,0 21,3 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,3 95,2 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 920 12 587 11 981 11 001 11 799
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 51 47 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no