Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Andebu skole
Andebu Sentrum 3
3158 ANDEBU
Org.nr 875271032
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 23,1 22,6 25,3 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 12,5 12,9 11,9 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,7 47,1 74,5 56,0 48,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 24,8 16,4 20,5 21,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,7 12,9 12,0 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,4 20,5 19,7 17,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 94,1 95,7 96,0 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 190 15 949 15 875 18 041 18 632
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 57 62 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no