Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ammerud skole
Ammerudveien 49
0958 OSLO
Org.nr 974589656
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,3 44,6 45,2 47,1 48,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,5 14,6 13,5 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,9 144,5 156,8 108,6 109,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 9,0 8,3 11,1 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,2 15,3 14,2 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 19,6 21,1 17,9 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8 86,6 98,6 90,5 85,5
Lærertimer som gis til undervisning 29 664 29 439 29 811 31 192 32 714
Undervisningstimer totalt per elev 52 51 51 55 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no