Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ambjørnrød skole
Rytterveien 19
1615 FREDRIKSTAD
Org.nr 975319482
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,3 21,2 22,1 21,2 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 16,7 16,1 15,6 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 7 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,3 59,3 50,2 73,6 52,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,3 25,7 29,5 19,3 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8 16,7 16,2 15,7 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 19,2 18,4 17,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 118 14 320 15 014 14 287 13 979
Undervisningstimer totalt per elev 47 44 46 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no