Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alvøen skole
Janaflaten 31
5179 GODVIK
Org.nr 874738352
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,1 32,5 33,7 33,2 30,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,2 16,6 15,6 14,9 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 283,0 249,5 217,9 126,7 120,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 5,9 6,3 10,5 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 16,7 15,7 15,0 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 18,0 17,2 17,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 504 21 189 21 931 21 937 20 378
Undervisningstimer totalt per elev 43 45 47 50 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no