Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alvimhaugen barneskole
Utsiktsveien 35
1725 SARPSBORG
Org.nr 975299694
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,1 15,9 13,7 13,7 14,4
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 9,3 10,9 11,4 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 2 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,8 63,1 38,2 52,1 35,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,7 13,5 25,6 18,8 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 9,2 10,8 11,3 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 12,1 16,7 14,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 555 10 736 9 123 8 740 9 257
Undervisningstimer totalt per elev 114 80 68 65 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no