Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alversund skule
Nedre Alver 2
5911 ALVERSUND
Org.nr 875285882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 35,0 31,3 32,5 31,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 10,8 12,3 11,6 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,9 63,1 83,3 87,0 98,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 16,0 13,8 12,3 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 10,8 12,4 11,8 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,1 15,3 14,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 96,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 716 24 197 21 545 22 230 20 765
Undervisningstimer totalt per elev 64 69 60 64 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no