Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alversund skule
Nedre Alver 2
5911 ALVERSUND
Org.nr 875285882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,3 34,6 35,0 31,3 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,5 10,8 12,3 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 5 6 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 152,5 68,9 63,1 83,3 87,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 15,4 16,0 13,8 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,4 10,8 12,4 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 13,2 13,1 15,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,9 96,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 820 23 716 24 197 21 545 22 230
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 69 60 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no