Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alvdal ungdomsskole
Grindegga 26
2560 ALVDAL
Org.nr 975273520
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alvdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 12,6 13,6 12,4 12,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,3 7,9 8,5 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,8 135,7 234,1 117,5 90,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 5,5 3,0 6,4 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 11,1 10,5 11,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 14,1 13,6 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 87,1 88,3 92,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 220 7 524 8 008 7 230 7 102
Undervisningstimer totalt per elev 81 79 83 77 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no