Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alvdal kommune
Kommunenr 3428
Alle grunnskoler med adresse i Alvdal kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,0 35,3 38,1 35,2 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,6 8,8 9,9 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5 85,2 90,6 89,6 86,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 10,3 8,9 10,1 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,5 9,6 10,7 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 11,1 10,5 11,4 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8 14,0 12,4 13,5 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 91,9 96,2 97,6 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 616 23 024 24 700 22 796 20 624
Undervisningstimer totalt per elev 74 74 80 72 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no