Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alvdal kommune
Kommunenr 0438
Alle grunnskoler med adresse i Alvdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,7 36,0 35,3 38,1 35,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 9,7 9,6 8,8 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,9 63,5 85,2 90,6 89,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 14,0 10,3 8,9 10,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 10,6 10,5 9,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,5 10,8 11,1 10,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 13,8 14,0 12,4 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 97,6 91,9 96,2 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 24 916 23 616 23 024 24 700 22 796
Undervisningstimer totalt per elev 81 74 74 80 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no