Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alværn ungdomsskole
Bleksliveien 1
1453 BJØRNEMYR
Org.nr 975289605
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 26,4 25,3 25,1 25,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,4 13,7 12,7 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,8 158,2 149,5 138,3 272,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 7,3 7,9 8,0 4,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 17,9 18,3 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 25,7 25,2 19,4 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,8 100,0 100,0 93,8 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 425 15 029 14 269 14 311 14 311
Undervisningstimer totalt per elev 53 49 48 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no