Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alværn ungdomsskole
Bleksliveien 1
1453 BJØRNEMYR
Org.nr 975289605
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 28,8 26,4 25,3 25,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,3 13,4 13,7 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 233,3 147,8 158,2 149,5 138,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,0 7,3 7,3 7,9 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 16,4 17,9 18,3 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 18,4 25,7 25,2 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,8 100,0 100,0 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 964 16 425 15 029 14 269 14 311
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 49 48 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no