Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Altona skole og ressurssenter
Strandgata 79
4307 SANDNES
Org.nr 973857770
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 8,0 6,0 6,5 9,3
Antall elever per årsverk til undervisning 1,0 0,8 1,2 1,4 1,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,4 1,1 1,5 1,9 1,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 534 4 852 3 420 3 591 5 225
Undervisningstimer totalt per elev 648 809 570 449 581
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no