Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alteren skole (utgått)
Korsnesveien 1
8616 MO I RANA
Org.nr 975287106
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,5 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,0 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,1 29,0 17,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,2 29,5 44,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,1 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 13,1 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 019 4 133 4 531
Undervisningstimer totalt per elev 69 74 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no