Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alta ungdomsskole
Skoleveien 20
9510 ALTA
Org.nr 874065102
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 53,2 59,8 57,0 59,5 60,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 8,4 8,7 7,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 18 12 13 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,4 25,7 36,5 31,5 55,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,1 29,5 21,4 21,3 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 11,3 11,7 10,4 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 13,0 12,7 11,3 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,2 98,1 90,7 91,0 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 867 35 161 33 364 33 614 35 712
Undervisningstimer totalt per elev 66 78 75 84 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no