Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alta ungdomsskole
Skoleveien 20
9510 ALTA
Org.nr 874065102
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 47,8 53,2 59,8 57,0 59,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 9,9 8,4 8,7 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 18 18 12 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,2 26,4 25,7 36,5 31,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,6 33,1 29,5 21,4 21,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 13,2 11,3 11,7 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 14,6 13,0 12,7 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 87,2 98,1 90,7 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 28 160 30 867 35 161 33 364 33 614
Undervisningstimer totalt per elev 60 66 78 75 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no