Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alta Kristne grunnskole Sa (privat)
Mikkelholmen 10
9514 ALTA
Org.nr 982011019
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta Kristne grunnskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 13,7 11,7 13,4 13,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,1 9,5 8,2 8,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,8 70,9 45,5 32,3 61,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 9,8 18,1 22,1 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 8,8 9,7 9,8 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,3 9,9 12,5 8,8 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 10,6 13,1 12,1 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,0 86,7 83,7 82,7 82,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 156 8 377 7 181 8 293 8 266
Undervisningstimer totalt per elev 84 88 75 86 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no