Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alta Kristne grunnskole SA (privat)
Mikkelholmen 10
9514 ALTA
Org.nr 982011019
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Alta Kristne grunnskole SA (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 11,7 13,4 13,3 12,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 9,5 8,2 8,2 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,9 45,5 32,3 61,5 48,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 18,1 22,1 11,7 16,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,7 9,8 9,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 12,5 8,8 8,8 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 13,1 12,1 11,5 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 83,7 82,7 82,7 72,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 377 7 181 8 293 8 266 7 901
Undervisningstimer totalt per elev 88 75 86 86 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no