Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alta kommune
Kommunenr 5403
Alle grunnskoler med adresse i Alta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 304,1 314,3 313,1 315,3 314,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,8 9,8 9,5 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 45 48 39 38 36
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,9 57,3 70,9 69,4 73,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 15,2 12,3 12,2 11,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,6 10,4 10,2 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 11,7 11,9 11,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 14,2 13,4 13,2 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,6 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 96,4 93,7 94,9 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 191 849 198 512 199 125 200 073 199 539
Undervisningstimer totalt per elev 71 72 73 75 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no