Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alta kommune
Kommunenr 2012
Alle grunnskoler med adresse i Alta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 300,9 304,1 314,3 313,1 315,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,1 9,8 9,8 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 45 45 48 39 38
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,4 59,9 57,3 70,9 69,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 14,9 15,2 12,3 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,6 10,6 10,4 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 12,5 11,7 11,9 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,7 14,2 13,4 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 94,6 96,4 93,7 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 188 955 191 849 198 512 199 125 200 073
Undervisningstimer totalt per elev 68 71 72 73 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no