Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alsvåg barne- og ungdomsskole
8432 ALSVÅG
Org.nr 975288161
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øksnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 14,6 12,7 11,9 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,1 8,8 8,9 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,5 41,7 46,1 45,7 21,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 18,6 18,1 18,7 37,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 7,7 10,3 9,8 8,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,4 12,3 9,6 10,9 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 10,1 12,2 12,2 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 84,8 97,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 298 9 994 8 563 8 056 5 177
Undervisningstimer totalt per elev 88 88 81 79 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no