Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 93,1 95,3 94,2 96,7 85,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,2 10,3 9,6 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 14 13 16 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,3 60,4 66,4 52,4 43,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 14,9 13,9 16,3 22,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 11,0 10,7 9,9 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 12,6 13,4 12,5 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,9 15,5 14,9 13,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7 13,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 91,7 92,4 90,6 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 60 450 59 647 59 990 61 567 54 663
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 69 74 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no