Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alstahaug kommune
Kommunenr 1820
Alle grunnskoler med adresse i Alstahaug kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 98,4 93,1 95,3 94,2 96,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,3 10,2 10,3 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 19 14 13 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,0 47,3 60,4 66,4 52,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 19,9 14,9 13,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,7 11,0 10,7 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 12,8 12,6 13,4 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,9 15,5 14,9 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 96,2 91,7 92,4 90,6
Lærertimer som gis til undervisning 61 787 60 450 59 647 59 990 61 567
Undervisningstimer totalt per elev 69 69 70 69 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no