Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alstad ungdomsskole
Alstadveien 19
8079 BODØ
Org.nr 974627906
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 30,7 29,7 31,9 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,1 11,0 10,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 428,4 397,3 189,3 94,7 85,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,6 2,4 5,1 9,4 9,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,8 14,8 14,6 13,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,0 17,7 17,4 16,9 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 97,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 445 17 655 16 985 17 850 18 838
Undervisningstimer totalt per elev 52 59 60 63 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no