Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alstad ungdomsskole
Alstadveien 19
8079 BODØ
Org.nr 974627906
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,6 28,9 30,7 29,7 31,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,6 11,1 11,0 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 306,9 428,4 397,3 189,3 94,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,7 2,6 2,4 5,1 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 16,8 14,8 14,6 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 22,0 17,7 17,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 97,6 97,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 920 16 445 17 655 16 985 17 850
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 59 60 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no