Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alstad barneskole
Alstadveien 15
8079 BODØ
Org.nr 974627868
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,9 32,7 33,5 32,5 32,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 12,6 12,0 12,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,8 90,5 81,2 140,7 101,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 12,5 12,8 7,6 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,6 12,0 12,0 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 14,1 13,7 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 468 21 759 21 518 21 612 21 134
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 62 62 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no