Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Allergot ungdomsskole
Oddvar Jensens Veg 1
2053 JESSHEIM
Org.nr 975272524
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ullensaker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 27,6 26,7 28,2 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,5 13,5 15,0 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,0 135,4 190,6 218,7 137,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 8,7 6,0 5,5 8,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 16,7 18,0 20,0 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,7 19,4 24,2 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 92,2 93,1 94,5 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 279 16 993 14 866 14 782 15 409
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 49 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no