Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Allanengen skole
John Allans Gate 2
6509 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277194
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 24,1 24,8 29,8 29,7 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,0 11,1 10,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 5 4 5 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,6 61,6 70,2 51,7 29,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,7 19,7 14,4 18,2 37,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,1 11,3 10,4 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 14,7 12,8 12,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 16 645 17 177 20 226 20 311 14 663
Undervisningstimer totalt per elev 59 57 67 73 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no