Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Aldersund Oppvekstsenter skole
Sandmelan 32
8730 BRATLAND
Org.nr 975287157
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lurøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 3,5 3,3 2,8 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 5,2 6,9 6,8 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,6 51,4 73,3 60,0 33,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9 9,9 9,1 10,9 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 5,3 6,9 6,6 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,1 6,7 8,3 7,3 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,0 100,0 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 632 2 558 2 359 1 964 1 940
Undervisningstimer totalt per elev 132 142 107 109 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no