Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Alberthaugen skole
Gamle Riksvei 45
8070 BODØ
Org.nr 974627817
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 8,2 8,2 8,2 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 2,4 2,1 2,4 2,6 1,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,2 2,9 3,3 3,5 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,4 2,9 3,8 3,7 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,7 2,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 732 4 920 4 311 4 314 6 158
Undervisningstimer totalt per elev 278 308 269 254 440
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no