Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Akkarfjord Oppvekstsenter - Avd skole
Akkarfjord
9650 AKKARFJORD
Org.nr 975279928
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hammerfest kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 3,6 3,5 3,2 2,9
Antall elever per årsverk til undervisning 4,0 2,7 2,9 2,6 2,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,4 3,1 3,4 4,0 2,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,7 3,0 3,0 2,5 3,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,6 4,3 3,8 3,8 3,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 4,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 52,6 42,3 44,5 50,1 51,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 132 2 369 2 432 2 129 1 977
Undervisningstimer totalt per elev 178 263 243 266 282
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no