Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle grunnskoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 6 435,1 6 433,1 6 509,8 6 645,6 6 854,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,9 13,8 13,8 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 823 826 874 867 907
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,3 95,4 91,5 93,7 90,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 12,8 13,4 13,0 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,2 15,1 15,1 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,3 15,4 15,5 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,6 18,5 18,5 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 94,6 93,4 94,0 94,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 019 317 4 035 946 4 115 323 4 199 910 4 348 831
Undervisningstimer totalt per elev 52 51 51 52 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no