Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6 509,8 6 645,6 6 854,4 7 076,9 7 309,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,8 13,5 13,2 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 874 867 907 964 1 010
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,5 93,7 90,9 86,5 83,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 13,0 13,2 13,6 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,1 14,6 14,2 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,5 15,6 15,6 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,5 18,2 17,7 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 94,0 94,0 93,5 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 115 323 4 199 910 4 348 831 4 487 812 4 653 538
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 53 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no