Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Akershus fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6 433,1 6 509,8 6 645,6 6 854,4 7 076,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 13,8 13,8 13,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 826 874 867 907 964
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,4 91,5 93,7 90,9 86,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8 13,4 13,0 13,2 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,2 15,1 15,1 14,6 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 15,4 15,5 15,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 18,5 18,5 18,2 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 93,4 94,0 94,0 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 035 946 4 115 323 4 199 910 4 348 831 4 487 812
Undervisningstimer totalt per elev 51 51 52 53 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no