Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ajer ungdomsskole
Ringgata 233
2315 HAMAR
Org.nr 875270532
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,8 28,5 28,8 28,2 29,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,9 14,7 15,2 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,3 65,4 79,7 105,1 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 19,4 15,8 11,7 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,7 19,9 19,5 20,2 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 21,7 21,7 22,6 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 599 15 874 16 192 15 036 15 967
Undervisningstimer totalt per elev 47 44 45 43 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no