Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ajer ungdomsskole
Ringgata 233
2315 HAMAR
Org.nr 875270532
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 28,8 28,2 29,3 29,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 14,7 15,2 14,5 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 3 5 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,4 79,7 105,1 75,3 147,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 15,8 11,7 16,0 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,9 19,5 20,2 19,4 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,7 21,7 22,6 22,0 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,0 21,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 100,0 100,0 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 15 874 16 192 15 036 15 967 15 151
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 43 45 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no