Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Agdenes kommune
Kommunenr 5016
Alle grunnskoler med adresse i Agdenes kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,4 23,4 25,2 24,3 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,1 7,3 8,0 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,6 53,5 43,4 58,8 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 14,0 15,5 12,4 10,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 8,8 8,3 8,8 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6 8,9 7,1 8,9 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,2 9,8 10,7 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 98,5 95,5 96,9 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 174 15 432 16 587 15 713 15 923
Undervisningstimer totalt per elev 87 88 98 89 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no