Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Adventkirken skole Nidelven (privat)
Schirmers Gate 11
7012 TRONDHEIM
Org.nr 976207815
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 6,1 5,5 7,4 7,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 6,0 4,9 6,1 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,3 134,6 50,0 97,7 215,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,0 4,3 9,5 5,8 2,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 6,5 5,9 6,2 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,5 7,8 5,7 8,9 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,2 7,4 6,7 7,8 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 93,7 91,5 53,2 66,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 451 4 104 3 703 4 847 4 789
Undervisningstimer totalt per elev 123 117 142 115 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no