Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Adventkirken skole Nidelven (privat)
Schirmers Gate 11
7012 TRONDHEIM
Org.nr 976207815
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 5,5 7,4 7,4 7,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 4,9 6,1 6,3 6,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,6 50,0 97,7 215,0 151,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,3 9,5 5,8 2,7 3,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,5 5,9 6,2 7,1 6,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,8 5,7 8,9 7,6 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 6,7 7,8 8,0 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,9 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,5 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,7 10,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 91,5 53,2 66,1 65,3
Lærertimer som gis til undervisning 4 104 3 703 4 847 4 789 5 256
Undervisningstimer totalt per elev 117 142 115 111 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no