Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Abildsø skole
Enebakkveien 264
1187 OSLO
Org.nr 974589648
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,6 53,6 48,1 45,3 44,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 15,0 15,1 15,0 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 10 11 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,2 65,8 63,1 53,0 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 19,0 20,2 23,9 24,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 18,3 18,9 19,3 16,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5 16,6 15,8 15,1 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,2 24,0 23,9 23,7 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 938 31 242 28 538 26 760 27 806
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 46 47 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no