Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åvangen skole
Skredderveien 100
1537 MOSS
Org.nr 975298558
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Moss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 17,0 16,3 17,8 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 12,0 12,3 11,8 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 596,9 219,0 180,0 150,0 97,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,7 5,0 6,1 7,2 9,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 12,1 12,4 11,8 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 18,7 20,6 19,4 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 100,0 100,0 98,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 974 11 383 10 881 12 046 14 314
Undervisningstimer totalt per elev 68 62 60 63 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no