Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsveien skole og ressurssenter
Breidablikveien 39
7021 TRONDHEIM
Org.nr 975279030
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 52,9 52,4 51,4 54,5 56,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 12,0 12,8 11,6 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 12 12 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 124,9 110,5 47,8 47,7 57,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 10,2 24,2 22,6 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 15,1 14,0 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,0 1,0 2,5 2,4 1,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 21,7 19,4 17,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 37 071 35 559 34 192 37 207 38 415
Undervisningstimer totalt per elev 67 60 58 63 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no