Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsvang skole
Gamle Jonsvannsveien 12
7049 TRONDHEIM
Org.nr 975278875
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 28,5 31,7 33,1 38,6
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 17,5 17,4 16,2 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,3 98,0 85,5 65,1 70,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 15,6 17,4 21,7 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 17,3 17,5 16,2 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 19,5 20,2 19,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,1 94,9 99,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 319 18 411 20 045 21 440 25 727
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 43 46 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no