Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åstveit skole
Tertnesveien 33
5113 TERTNES
Org.nr 974738465
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,7 35,3 44,0 41,2 39,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,8 10,8 11,6 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 6 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,7 61,9 75,1 74,7 77,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 16,1 12,9 13,9 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 15,7 14,3 15,5 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,1 21,8 18,0 19,5 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 544 19 588 25 899 24 132 23 201
Undervisningstimer totalt per elev 55 56 61 57 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no