Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åstveit skole
Tertnesveien 33
5113 TERTNES
Org.nr 974738465
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,3 44,0 41,2 39,7 45,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,8 11,6 12,2 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,9 75,1 74,7 77,8 86,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 12,9 13,9 14,0 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 14,3 15,5 16,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 18,0 19,5 20,9 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,9 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 588 25 899 24 132 23 201 26 831
Undervisningstimer totalt per elev 56 61 57 54 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no