Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åssiden skole
Vårveien 3
3024 DRAMMEN
Org.nr 975284360
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,6 27,7 26,9 29,2 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 16,6 16,6 14,8 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 163,8 96,9 79,2 75,3 69,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,8 14,1 17,7 16,3 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 16,6 16,6 14,9 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 17,3 17,8 16,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,2 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,7 79,5 89,0 91,8 87,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 592 16 925 16 858 18 001 18 020
Undervisningstimer totalt per elev 48 45 45 50 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no