Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åssiden skole
Vårveien 3
3024 DRAMMEN
Org.nr 975284360
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Drammen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,3 25,6 27,7 26,9 29,2
Antall elever per årsverk til undervisning 18,7 15,5 16,6 16,6 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,4 163,8 96,9 79,2 75,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 8,8 14,1 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,6 15,3 16,6 16,6 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 18,0 17,3 17,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 88,7 79,5 89,0 91,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 236 17 592 16 925 16 858 18 001
Undervisningstimer totalt per elev 40 48 45 45 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no