Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Åsnes ungdomsskole
Skolevegen 11
2270 FLISA
Org.nr 975273156
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 276
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no